Ville Barbieri interijeri - 2010.

3D vizualizacije interijera kompleksa malih villa na lokaciji Volme.

Ville su na prodaji. Kontakt 2pixel